KLASSISKA BILAR

0-469%

PÅ TIO ÅR

Klassiska bilar - Bättre än Guld

Varför har en marknad som omsätter miljarder inte dokumenterats, analyserats och gjorts tillgänglig för den stora allmänheten, trots att den funnits i mer än ett halvt sekel?

Innovativa investeringsalternativ som presterar mer än traditionella tillgångsslag som tex aktier, optioner eller andra värdepapper är svåra att hitta. Att investera behöver inte betyda aktier, fonder eller fastigheter, det kan handla om klassiska bilar.


Det klassiska bil indexet HAGI (Historical Automobil Group Index) visar att just klassiska bilar har genom åren överträffat DOW, S&P 500 S&P 1200 och Nasdaq OMX med god marginal.


Klassiska bilar som samlarobjekt har uppvisat en konsekvent årlig tillväxt och påverkas bevisligen inte av de globala lågkonjunkturernas cykler. Oavsett om det var Lehman Brothers-kraschen, eller en skenande grekisk statsskuld eller Putins strövtåg i Ukraina håller klassiska bilar sina värden och fortsätter att stiga i värde.


Sedan 90 talet har man uppmärksammat trender att intresseviljan i lösa föremål ökar drastiskt när finansmarknaden väl är i gungning. Guld har länge varit ett av de alternativ investerare flyttar sitt kapital när börsen sjunker.


Faktum är att indexet för klassiska bilar ökat mer i värde de senaste tio åren än vad guld har gjort, därför anses numera klassiska bilar att vara den bästa alternativa investering man kan göra.


Med en historisk avkastning på häpnadsväckande 469% de senaste tio åren finns det i skrivande stund inga andra alternativa tillgångsslag som ökat mer i värde än just klassiska bilar. Då det inte går att tillverka fler gamla bilar samt ett ökat intresse för klassiska bilar är tillgången begränsad på samma sätt som Claude Monets konstverk.

" Klassiska bilar toppar listan över mest lukrativa alternativa investeringar med en avkastning på hela 469 %  över en tio års period "

Alternativa investeringar VS Börsen

Klassiska bilar har de senaste tio åren inte bara slagit alla övriga alternativa investerings alternativ, utan har även gjort det till en betydligt mycket lägre risk.

Övrig media om Klassiska Bilar

Nedan finner du ett axplock av all den information som finns på nätet om just klassiska bilar. Klicka på länkarna nedan för att få ta del av mer information om dessa vackra bilar.

I ViBilägares tidning A Classic cars kan man läsa om hur dessa klenoder kan ses som en pensionsförsäkring.

Daily Ticker repotage beskriver på ett enkelt och tydligt sätt värdet i att investera i klassiska bilar.

Här är bilen som ökat mest i värde tio senaste åren. Hela 699% Läs mer om detta på Teknikensvärld.

Vad påverkar värdet på Klassiska Bilar

Många faktorer påverkar klassiska bilpriser, och det definitiva värdet av en klassisk bil kan variera beroende på utbudet eller om bilen tidigare ägts av en kändisar mm.

Racing historik

En klassisk sportbil som har en dokumenterad racing historik och som har körts och vunnit på de olika racingbanorna i världen som Le Mans och Monza har ofta extremt höga värden. Ju mer dokumentation en racingbil har från de olika lopp den har deltagit i och kanske rentav har vunnit gynnar alltid värderingen på bilen. gsdgfjshdgfjsgfjsd

Skicket

Skicket på en klassisk bil har en stor påverkan på bilpriset. Vissa klassiska bilar kan det finnas anledning till att restaurera för att öka värdet på bilen men det gäller inte alla bilar. Bilar med en viss specifik historik som består uteslutande av originaldelar tappar oftast i värde om patinan tas bort.

Celebriteter

Bilar som ägts av kändisar som Steve McQueen ökar alltid värdet på bilarna. Trots att andra bilar kan vara av samma märke och årsmodell samt även vara i bättre skick än Mr McQueens bil får dessa en lägre värdering. Men det är väl inte så konstigt, vem hade inte betalt lite mer för en bil som Mr King of cool (Steve McQueen) har ägt.

      

Raritet

Bilar som producerats i få antal värderas oftast väldigt högt då dessa bilar anses vara extremt unika. Ett exempel är en Porsche 911 S EX-WORKS, denna bil producerades endast i sex exemplar. Bilen förövrigt ser du högst upp på denna sida. Detta exemplar har även en unik racinghistoria och den värderas idag uppmot cirka 10.000.000 SEK.


Luxafina Classic Car Collection LCCC

Sveriges första och enda bilfond är äntligen här.

Luxafina Classic Car Collection (LCCC) "Fonden" investerar i motorhistoria genom förvärv av  klassiska bilar som det finns ett växande intresse för på marknaden. LCCC har samlat ett team av globalt erfarna bilsamlare och handlare inom segmentet klassiska bilar för att skapa och etablera ett nytt tillgångsslag inom alternativa investeringar.


Fondens mål är att leverera en betydande avkastning till investerare genom att förvärva och förvalta sällsynta och eftertraktade klassiska bilar.

LCCC´s team bestående av branschfolk och specialiserade experter har visat gynnsamma resultat i val av förvärv och avyttringstillfälle. 


LCCC ”Fonden” erbjuder investerare en kompletterande riskspridning för deras investeringsportföljer som historiskt sett både genererat högre avkastning till en betydligt lägre risk än övriga investeringsalternativ på marknaden.Investera i  LCCC

Vill du vara med att investera i ett tillgångsslag som tidigare varit förbehållet för förmögna och professionella investerare? Så här går en investering till.

Luxafina Classic Car Collection har skapat en tjänst för dig som vill placera ditt kapital direkt i klassiska bilar, utan krångliga avgiftsstrukturer och mellanhänder. Som investerare är du även med om att medverka och bevara en del av det ädlaste ur bilhistorien, samtidigt får du en bra avkastning.

Steg 3.

Investera

När du har beslutat dig för att investera är proceduren enkel. Vi sänder dig en avräkningsnota som du signerar och skickar den sedan till oss. Det blir vår bekräftelse på din investering. 


Steg 4.

Aktieinnehavare

Som aktieinnehavare får du kontinuerlig information från oss rörande din investering och bolagets utveckling. Vi informerar dig via uppdateringar på hemsidan, nyhetsbrev och direkta utskick. 


Steg 5.

Exit

Normalt förvaltas bilarna i bolagen i tre till fem år. Vi har en skräddarsydda exitstrategier för varje bolag och försäljning av dina aktier. En exit baserar sig på följande möjligheter.


• Försäljning av bilarna

• Försäljning av hela företag 

• Andrahandsförsäljning

• Försäljning till företagsledning

• Återköp av ursprunglig ägare

Steg 1.

Bli medlem

Det första steget mot en investering är att bli medlem i Luxafina LCCC. Som medlem binder du dig inte till något. Vi förser dig löpande med fördjupande information om investeringsmöjligheter i kommande LCCC trancher.


Steg 2.

Ta del av informationsbladet

Information om LCCC´s investeringsobjekt är bara tillgänglig för våra medlemmar. På grund av att information rörande denna typ av investeringar endast får spridas inom en sluten grupp, behöver du kontakta oss för att ta del av all information.

Luxafina Classic Car Collection No2 Ltd. Third Floor 207 Regent Street London W1B 3HH United Kingdom

Förbehåll

Personer eller företag som får tillgång till det material som görs tillgängligt av LCCC LTD genom denna hemsida ombeds uppmärksamma och acceptera följande: Inget på hemsidan skall uppfattas som en uppmaning eller rekommendation att göra eller disponera över någon typ av investering eller att ingå i några andra transaktioner. Att fatta investeringsbeslut innebär alltid ett risktagande och varje sådant beslut fattas självständigt av kunden på dennes eget ansvar. Även då LCCC LTD erhåller och sprider vidare information från källor som LCCC LTD uppfattar som pålitliga, kan LCCC LTD inte på något sätt (vare sig uttryckligen eller underförstått) garantera att den information som finns tillgänglig på hemsidan är riktig, tillförlitlig eller fullständig. All information som finns på hemsidan är avsedd att vara tillgänglig enbart för personer och företag med hemvist inom den Europeiska Unionen och det Europeiska Ekonomiska Samarbetsområdet samt i Schweiz. Ingen information som görs tillgängligt på denna hemsida är således riktat till någon person eller något företag hemmahörande i USA, Kanada, Japan eller Australien eller i något annat land där publiceringen eller tillgängliggörandet av materialet är förbjudet eller tillåtligheten därav på något sätt är begränsad. Om möjligheter från LCCC LTD, av vad slag det än må vara, ändå antas av någon sådan person eller något sådant företag, får detta lämnas obeaktat från LCCC LTD:s sida.

Email: info@lccc.se